Jobs

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ

Posted on June 11, 2017


None

- Khảo sát, lập kế hoạch, tìm kiếm, thu mua vật tư phục vụ công trinh thi công. 
- Xây dựng và triển khai kế hoạch mua hàng định kỳ, đáp ứng yêu cầu công trình. 
- Công việc sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Read More

Tuyển dụng: Kỹ Thuật Viên Cơ Điện Lạnh

Posted on June 9, 2017


None

- Thi công hệ thống điện lạnh, thông gió.

- Thực hiện các công việc khác trong lĩnh vực điện lạnh theo sự điều động của cấp trên

Read More

Our Partners