News - Posts

Jobs

Trưởng Phòng Dự Án

Posted on Aug. 10, 2017- Chủ động và phối hợp với các phòng ban, bộ phận trong công ty  lập và hoàn thiện hồ sơ thầu tham gia đấu thầu: bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá chào thầu, các yêu cầu khác của hồ sơ mời thầu.

- Tham gia thương thảo, ký kết hợp đồng kinh tế và triển khai thực hiện các dự án trúng thầu. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đầu vào;  phối hợp với các bên liên quan để bàn giao hàng hóa và hoàn thiện các thủ tục bàn giao.

- Đề xuất, tham mưu ...

Read More

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ

Posted on June 11, 2017


None

- Khảo sát, lập kế hoạch, tìm kiếm, thu mua vật tư phục vụ công trinh thi công. 
- Xây dựng và triển khai kế hoạch mua hàng định kỳ, đáp ứng yêu cầu công trình. 
- Công việc sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Read More

Tuyển dụng: Kỹ Thuật Viên Cơ Điện Lạnh

Posted on June 9, 2017


None

- Thi công hệ thống điện lạnh, thông gió.

- Thực hiện các công việc khác trong lĩnh vực điện lạnh theo sự điều động của cấp trên

Read More

Our Partners